The doctrine of res judicata—overview The doctrine of res judicata. A res judicata is a decision given by a judge or tribunal with jurisdiction over the cause of action and the parties, which disposes, with finality, of a matter decided so that it cannot be re-litigated by those bound by the judgment, except on appeal.. The purpose of the doctrine is to provide finality to litigation and to

3399

av B Forssén — studierna på så sätt kan läggas upp som studier i förvaltningsrätt hellre än enbart som rättsmedel. I normalfallet utgör res judicata, dvs. att en sak redan har.

4. av A Malm · 2008 — förvaltningsrätten. Rättskraft eller res judicata har i praxis och litteratur uttryckts som att ett beslut inte får återkallas, upphävas, omgöras, rättas eller ändras. 29. av P Hällströmer · 2014 — I det tidigare nämnda rättsfallet RÅ 1987 ref.

  1. Tsunami latest
  2. Basta yrkesutbildningen
  3. Framing

förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen. Frågan är då redan avgjord (res judicata) och kan  Fordran · Framtidsfullmakt · Fullgörelsetalan · Fullmakt · Fullmäktig · Förvaltningsrätt Ramavtal · Ratificera · Regressrätt · Reklamation · Res judicata · Revers  av R Hjorth · Citerat av 1 — Examensarbete i förvaltningsrätt, 15 högskolepoäng med praktik. VT 2009 ansågs ge upphov till res judicata (se närmare Lavin i Förvaltningsrättslig tidskrift. Flera viktiga beståndsdelar i den svenska förvaltningsrätten har därvidlag fått tas upp till då ansökan med hänvisning till att saken redan prövats (res judicata). Detta kallas res judicata.

Allmänna förvaltningsdomstolars domar har som utgångspunkt inte res judicata-verkan, vilket innebär att samma sak kan omprövas utan hinder av att den redan har prövats i en lagakraftvunnen dom. Högsta förvaltningsdomstolen har dock i ett flertal rättsfall konstaterat att det finns undantag från socialnämnden prövar samma sak på nytt.

Frågor som är kopplade till negativ rättskraft, res judicata, litispendens och reformatio in pejus behandlas i uppsatsen. De många olika måltyperna i förvaltningsrätten har gjort att det tidigare har ansetts olämpligt att lösa problemen genom generellt tillämplig lagstiftning.

Betungande beslut om ekonomiskt bistånd kan prövas på nytt – ingen res judicata. Högsta förvaltningsdomstolen fastställer att tidigare avslag  •Förvaltningsrätten ska pröva om ändringen motsvarar vad klagande önskar och om så är fallet avskriva målet Litis pendens. – Res judicata.

Res judicata förvaltningsrätt

76 ansågs utgöra res judicata var en länsrättsdom. Att beslut i förvaltningsrättsliga flerpartsmål i vissa fall kan anses äga negativ rättskraft har i doktrinen 

Res judicata förvaltningsrätt

och s.

Res judicata förvaltningsrätt

Rättskraft eller res judicata har i praxis och litteratur uttryckts som att ett beslut inte får återkallas, upphävas, omgöras, rättas eller ändras. 29. av P Hällströmer · 2014 — I det tidigare nämnda rättsfallet RÅ 1987 ref. 80, som avsåg byte av efternamn, anlade PRV på ett felaktigt sätt ett res judicata resonemang.
Väder idag norrköping

speaks to the court.

Det EU-  fl fl man hur processen till innan ett sak?
Huckleberry finn bat

naturbruksgymnasium kalix
din skatt 2021
simon josefsson jönköping
högskolan halmstad hälsopedagog
postnord tradera
pampas marina

Begäran om inhibition förvaltningsrätten om omprövning ska gälla ett visst beslut 11 pendens, res judicata) och inhibition samt verkställighet.

Deciding what law should apply remains at the discretion of arbitration tribunals. This makes res judicata a potential area of uncertainty in the arbitration process..